Kamila Thomová

(*1974) Grafička, programátorka.

Vystudovala střední průmyslovou školu grafickou, zabývá se návrhy a sazbou reklamních letáků, katalogů a knih. Programuje internetové stránky včetně grafické úpravy. Dlouho pracovala pro grafické studio Solidea DTP Partner, po jejich přeorientování se na správu sítí s nimi stále spolupracuje na výrobě internetových i intranetových systémů. Jejím hlavním a stále se rozrůstajícím dílem jsou stránky České onkologické společnosti ČLS JEP, dále pak http://www.transplant.cz, http://www.transplantace.net a další. Vytvořila grafickou úpravu obrazové knize Praha (Knižní Klub 2008), a čtyř malých obrazových knížek se zaměřením na kulturu Asie: Cesty tažných mraků, Tam, kde kameny mají duši, Tři kroky k nirváně a Ostrov čaje (Argo 2010). Mimo jiné též stojí za grafikou katalogu Zdeňka a Michala Thomových Na čajové stezce (2008).