Na čajové stezce

Soubor tří fotografických výstav zabývajících se tématem čajové kultury v Japonsku, na Šrí Lance a v Indii. K výstavám, které již byly k vidění na celé řadě míst, jsme též vydali katalog.

Čajválové

v sekci Na čajové stezce

Čajválové
Černobílá fotoreportáž Michala Thomy ze zákoutí indických velkoměst, je součástí výstavního triptichu Na čajové stezce.

Výstavní sobor se skládá z 23 panelů s fotografiemi o rozměrech 70x50 cm a 2 informačních panelů v češtině a angličtině.

Orientální čajovny jsme si zvykli představovat jako klidná oduševnělá místa tichého rozjímání a meditace. Nic není tak vzdálené této představě jako indická čajovna! Čajválové, indičtí prodavači čaje, rozbalují své nádobí přímo na ulici – čím rušnější, tím lépe. A o lidské hemžení není v indických velkoměstech nikdy nouze. Čajovny nejsou místem dlouhého rozjímání ale bleskurychlého osvěžení. I přes rušné prostředí v němž svou živnost provozují, daří se čajválům vytvořit intimní mikrosvět v němž je možné se na několik minut uvolnit a pobavit.

Pro informace o možnosti zapůjčení výstavy nás prosím kontaktujte.

Den na čajových plantážích

v sekci Na čajové stezce

Fotografický soubor Zdeňka a Michala Thomových z čajových plantáží Šrí Lanky, je druhou částí výstavního triptichu Na čajové stezce.

35 panelů s fotografiemi o rozměrech 80x60 + informační panely v češtině a angličtině.

Šrílanské čajové plantáže jsou do sebe ponořené světy, které se řídí vlastními pravidly a denním rytmem. Nejsou jen místem produkce "hořkého lístku", ale životním prostorem tisíců lidí, jejichž každodenní aktivity jsou tak či onak čaji podřízeny. Ať už se jedná o sběračky čaje, dohližitele, tovární dělníky či správce plantáže, jejich životy jsou v práci, odpočinku i zábavě úzce spojeny s nekonečnými lány čajovníků a malebnými krajinami pravidelně vysázených keřů.

Pro informace o možnosti zapůjčení výstavy nás prosím kontaktujte.

Chuť čaje = chuť zenu

v sekci Na čajové stezce

Fotografický soubor Zdeňka Thomy z Japonských čajových zahrad je prvním dílem výstavního triptichu Na čajové stezce.

31 panelů s fotografiemi o rozměrech 30x40 a 50x60 + informační panely v češtině a angličtině.

Zanechme za sebou svět, jenž se v buddhistických pojmech nazývá hořící dům a orosenou cestou - rodži, zavítejme alespoň na okamžik do krajiny čistoty a zjevení, tak jak nám to umožnili čajoví mistři.

Pro informace o možnosti zapůjčení výstavy nás prosím kontaktujte.